Centrum för Näringslivshistoria har producerat denna webbsida utifrån det arkivmaterial som finns deponerat hos CfN. Syftet är att göra arkivmaterialet tillgängligt för medlemmar, anställda, forskare, studenter och en historieintresserad allmänhet.

Upphovsrätt / Copyright

Handelnshistoria Centrum för Näringslivshistoria
Texter Författarna och Centrum för Näringslivshistoria
Bilder Upphovsrättsinnehavare
Registermaterial Centrum för Näringslivshistoria
Design ER Webb www.erwebb.se
Teknisk plattform WordPress

Vi har arbetat för att finna rätt upphovsrättsinnehavare till samtliga använda fotografier och andra medier. Om någon trots detta anser sig ha blivit kränkt i sin upphovsrätt ber vi er att kontakta oss.

Användning

Den som vill använda något av materialet i kommersiellt och/eller annat publikt syfte, måste först kontakta Centrum för Näringslivshistoria.

Frågor och beställningar

Centrum för Näringslivshistoria svarar gärna på frågor om produkten (uppdateringar, etc.) samt hjälper dem som önskar forska om handelns historia eller som önskar beställa kopior av bilder, film eller ljud i högre upplösning än de ligger på hemsidan.

Kontaktuppgifter

Centrum för Näringslivshistoria

Grindstuvägen 48–50
167 33  Bromma
Tel vx: 08-634 99 00
E-post: info@naringslivshistoria.se
Hemsida: www.naringslivshistoria.se