Färghandeln är historiskt betraktat en ung bransch. Färg har förvisso funnits i alla kulturer, främst av dekorativa skäl, men även för att skydda byggnader och föremål. Men att kunna gå och köpa en färdigblandad målarfärg för egen användning är något som först blev möjligt under andra halvan av 1800-talet. Innan hade i stort sett all färgberedning skett av målaren, hantverkaren, eller för den delen konstnären, själv i samband med användandet. Även målarna var dock tvungna att köpa ingredienser, både bindemedlen, men framförallt de olika färgpigmenten. Enligt skråordningen var det apotekare och kryddkramhandlare som förde de olika färgstofferna. Med näringsfrihetens slutgiltiga införande 1864 släpps både handel med, och produktion av, färger fritt.

En pionjär blev tysken Wilhelm Becker som gått i färghandlarlära i Hannovertrakten och direkt efter skråtvångets upphörande startade en handelsrörelse för färg och fernissa, med egen tillverkning, i Stockholm. Efter att ha byggt upp ett butiksnät, grundade han efter tio år Sveriges första regelrätta färgindustri. All den tidiga färgindustrin växte fram ur färghandeln, eftersom handlarna själva blandade pigment och bindämnen och således även besatt tillverkningskompetens. Becker själv ansvarade nu för fabriken, medan Herman Gentele förestod handeln och han har kommit att kallas ”skaparen av den moderna svenska färghandelsbutiken.” En viktig del var att utöka sortimetet till att även omfatta kemiskt-tekniska produkter, kosmetiska preparat m.m. även om detta ledde till strid med apotekarna. (Vilket jag omnämnde i förra Gårdagens handel.). Med den nya apoteksstadgan 1913 befästes emellertid färghandlarnas rätt till detta.

Becker fick flera konkurrenter som byggdes upp på liknande, bl.a. Alfort & Cronholm som också började som en färgbutik och sedan byggde fabrik. Således var länge den svenska färghandeln kontrollerad av färgtillverkarna. 1963 grundandes dock den frivilliga fackkedjan, Färgsam, där varje färghandlare var självägande men köpte sina varor från Beckers. 1968 uppstod en annan oberoende fackkedja, Färgtema, och året efter ännu en, Spektrum. Den förstnämnda heter idag Beckers nya hem och de två senare har sammanslagits till Colorama. Under de senaste tre-fyra årtiondena har emertid även stormarknader och byggvaruhus kapat åt sig en stor del av privatmarknaden för färg och fernissa.

Författare: Edward Blom

Företagsgrundaren Wilhelm Becker.

Företagsgrundaren Wilhelm Becker.

Oljemålning.

Motiv ID: BEK000066
Arkiv: AB Wilh. Becker
Tid: 1900
Plats: