En av de svenska reklampionjärerna var Sophia Gumælius. 1877 grundade hon en annonsbyrå i Stockholm, det äldsta ännu existerande reklamföretaget i Sverige. Affärsidén var att när ett företag ville annonsera i flera tidningar, skulle det inte behöva vända sig till mer än ett ställe för att beställa och betala annonserna. Verksamheten gick bra och hon öppnade kontor också i Malmö, Göteborg, Oslo och London.

Sophia Gumælius var en stor affärsbegåvning och när hennes affärsvänner ute i landet klagade på att de hade svårt att få tag på tryckeriutensilier grundade hon 1883 ett företag som drev handel med tryckfärg, skrivmaskiner, papper och tryckeritekniskt materiel. Hon var även aktiv i den kvinnliga rösträttsrörelsen och Publicistklubben.

1902 firade annonsbyrån 25 år och den hade då två telefonlinjer och 27 anställda, nästan alla kvinnor. Sophia Gumælius hyllades i pressen när hon ”efter 25 års oförtrutet arbete satt trygg och ståtlig i den stora skrivbordsstolen bakom sitt amerikanska skrivbord, vilket alltid var betäckt med papper i så hög grad att ett redaktionsbord omöjligen kunde vara mer belastat”. Då hon avled 1915 sade Selma Lagerlöf: ”Det är som när en storfura faller i skogen.”

Författare: Anders Johnson

Kvällsvy med neonreklam. Reklam för bl a Försäkringsaktiebolaget Fylgia, Gumaelius annonsbyrå m fl.

Kvällsvy med neonreklam. Reklam för bl a Försäkringsaktiebolaget Fylgia, Gumaelius annonsbyrå m fl.

90 år efter grundandet, var Gumaelius-symbolen ett inslag i Malmös stadsbild.

Motiv ID: SKN008036
Arkiv: Skandia AB
Tid: 1965
Plats: Malmö, Södra Förstadsgatan

Trotjänaren Signe Carlson firas vid sitt 50-årsjubileum på byrån.

Trotjänaren Signe Carlson firas vid sitt 50-årsjubileum på byrån.

Trotjänare poserar med målning av firmans grundare.

Motiv ID: FSF004600
Arkiv: Gumælius Annonsbyrå
Tid: 1951
Plats: Stockholm