I början av 1700-talet invandrade Franz Suell från Holstein till Malmö och vann burskap som handlande 1714. Sonen Nicolas fortsatte i faderns fotspår, liksom hans son, Frans Suell, som tidigt började arbeta i faderns handelsbod.

Efter utbildning vid Lunds universitet och handelspraktik i Tyskland erhöll Frans Suell 1774 burskap som handlande. Redan året därpå tog han initiativ till byggandet av Malmö hamn. Dittills hade skeppen fått ankra på redden medan passagerare och varor fått transporteras till och från land i mindre båtar. Hamnen kom att få stor betydelse för stadens utveckling.

”Frans Suell var också redare och industriidkare, bl.a. drev han tobaksfabrik, kalkbruk, tegelbruk, sockerbruk och klädesfabrik. Han fick en stor ekonomisk framgång i samband med det amerikanska befrielsekriget. När tobaksleveranserna därifrån lamslogs, sköt de europeiska tobakspriserna i höjden. Suell hade nog anat vad som skulle komma. I alla händelser hade han lyckats bygga upp ett ordentligt tobakslager innan krigsutbrottet. Anekdoten, att lagret hade skapats genom att en anställd i firman av misstag råkade sätta en nolla för mycket på beställningssedeln för en tobaksleverans, är en mindre trolig förklaring.”

Författare: Anders Johnson