Handelsanställda och varuutkörare börjar organisera sig, men det går trögt. Bland annat misslyckas Per Albin Hansson och Gustav Möller med att organisera handelsarbetare i Malmö. De fick i stället ägna sig åt att bli statsminister och partisekreterare/socialminister. Malmö varuutkörare bildar fackförening 1902 och räknas som förbundets första avdelning. I Stockholm bildades Gross- och Minuthandelsarbetarefackföreningen redan 1890, men ansluter sig till förbundet först 1912.

Varuutkörarna var den första yrkesgruppen i Handels. De levererade med häst och vagn mejerivaror, bröd, öl och andra varor från fabriker och lager till butikerna. Lagerarbetarna samt de kooperativa kontoristerna och butiksbiträdena organiserade sig under 1910-talet. Kooperationen blev det första ”moderna” mångfilialföretaget inom handeln. Den privata sidan bestod fortfarande av enskilda handelsmän och var svår att organisera.

1906

Förbundet bildas av olika avdelningar av varuutkörare på en kongress i Malmö den 15–16 april under namnet Svenska Varuutkörareförbundet.

1909

Storstrejken bryter ut och blir ett stort nederlag för svensk fackföreningsrörelse. Handels förlorar 75 procent av sina medlemmar. Ekonomin körs i botten.

1910

Förbundet ansluts formellt till LO.

1912

Förbundet sluter sitt första riksavtal med tjänstemän på Kooperativa Förbundet. Det var det första riksavtalet för tjänstemän i Sverige.

1916

Förbundet byter namn till Svenska Handelsarbetareförbundet. Antalet medlemmar var åter lika många som före storstrejken.

Författare: Stefan Carlén

Exteriör, innergården med utkörare och hästar.

Exteriör, innergården med utkörare och hästar.

Ölutkörare vid Neumüllers Bryggeri i Sthlm, 1902.

Motiv ID: PRI000652
Arkiv: AB Stockholms Bryggerier
Tid: 1902
Plats: Stockholm, Åsögatan

Interiör med kunder.

Interiör med kunder.

De kooperativa butiksbiträdena organiserade sig tidigt.

Motiv ID: KF000002
Arkiv: Centrum för Näringslivshistoria
Tid: 1910-1919
Plats: Bollstabruk

Gävle, 1920, Hakonbolagets kontor och lager, exteriör.

Gävle, 1920, Hakonbolagets kontor och lager, exteriör.

Transport vid Hakonbolagets Gävlekontor, 1917.

Motiv ID: ICA002420
Arkiv: ICA Hakon AB
Tid: 1920
Plats: Gävle