Ingen stad har präglats mer av internationell handel än Göteborg. Staden grundades 1621 för att locka holländare, som då var de ledande handelsmännen i Nordeuropa. Holländarna satte en stark prägel på staden. Stadsplanen med sina kanaler och alléer har Amsterdam som förebild. Husen byggdes av holländare, liksom hamnen. De dominerade även stadens styrelse.

Under 1700- och 1800-talen gjorde skottar som Colin Campbell, David Carnegie, William Chalmers, James Dickson och John Hall viktiga insatser för den svenska utrikeshandeln.

1731 bildades det svenska Ostindiska kompaniet som blev mycket framgångsrikt. Bland grundarna fanns svenska, holländska och brittiska handelsmän. Första skeppet avseglade 1732 och sista anlöpte Göteborg 1806. Sammanlagt genomfördes 132 expeditioner, de flesta till Kanton i Kina. Sverige exporterade järn, trä, verktyg och vapen som huvudsakligen såldes i den spanska hamnstaden Cádiz där man i stället köpte silver. Från Kina importerades porslin, te, råsilke, siden, pärlemor, lackerade skrin och möbler. En stor del av importen återexporterades till andra europeiska länder.

Författare: Anders Johnson

Göteborg, 1869, vy över centrala staden.

Göteborg, 1869, vy över centrala staden.

Göteborg med sina kanaler har Amsterdam som förebild.

Motiv ID: ICA000437
Arkiv: ICA Eol AB
Tid: 1869
Plats: Fredrikshamn, Södra Hamngatan

Vy över centrala Hamnkanalen. Till vänster Södra Hamngatan.

Vy över centrala Hamnkanalen. Till vänster Södra Hamngatan.

Göteborgs rådhus vid Gustav Adolfs Torg, ca 1928.

Motiv ID: SHB010113
Arkiv: Svenska Handelsbanken (Huvudförteckning)
Tid: 1928
Plats: Fredrikshamn

Exteriör av varuhuset. Sommarrealisation.

Exteriör av varuhuset. Sommarrealisation.

Stressig affärsgata med rea hos Ferdinand Lundquist.

Motiv ID: NK002005
Arkiv: Ferd. Lundquist AB
Tid: 1954
Plats: Fredrikshamn