Handelns organisationer

Akademiker inom handeln

Nuvarande Sveriges Akademikers Centralorganisation – SACO bildades 1947. 1975 anslöt sig elva förbund från Statstjänstemännens Riksförbund (SR) till SACO. I samband med sammanslagningen ändrades namnet till SACO/SR. 1990 återtogs [...]

Fackliga organisationer

1906 bildades Svenska Varuutkörareförbundet. Organisationen, som tillhör LO, heter numera Handelsanställdas förbund (Handels). Inom TCO finns Unionen, som bildades 2008 genom en sammanslagning mellan SIF och Tjänstemannaförbundet HTF. [...]

Europeiska unionen

EU är världens kanske mest omfattande internationella ekonomiska och politiska samarbetsprojekt. Så här ser EU:s framväxt ut i stora drag: 1952 bildades Europeiska kol- och stålunionen. Den kom [...]

Till toppen