Handelns lagstiftning

Konkurrenslagstiftning

Före näringsfrihetens införande i mitten på 1800-talet var konkurrensen inom handeln (liksom i andra näringar) mycket begränsad. Men näringsfriheten innebar inte automatiskt att det uppstod en tillräcklig konkurrens. Inom [...]

Konsumentpolitik

Den statliga konsumentinformationsverksamheten inleddes 1940 genom inrättandet av upplysningsbyrån Aktiv hushållning. 1944 startades det privata Hemmens forskningsinstitut (HFI). De bägge organen slogs samman 1954 och omorganiserades 1957 till Statens [...]

Planmonopolet

En av de mest omdebatterade regleringarna av handeln under senare decennier har varit planmonopolet, alltså kommunernas möjligheter att styra etableringen av butiker. Genom 1947 års byggnadslagstiftning fick kommunerna [...]

Till toppen