Genomgående för Åhlén & Holms logotyper sedan 1920-talet är att de bestått av företagsnamnet eller en förkortning därav, några särskilda symboler har inte använts. Under företagets första decennier skrev man namnet på ett flertal olika sätt och ett genomtänkt syfte fanns inte (bild 1). Senare växte en logotyp fram som med mindre variationer användes med större regelbundenhet (bild 2 och 6).

I slutet av 1940-talet tycks Åhlén & Holm ha infört en ny enhetlig logotyp, som med sin mjukt formade stil passade väl in i tiden (bild 3). I början av nästkommande decennium byttes den ut mot en relativt enkel logotyp, vars förkortade företagsnamn, Åhléns, sågs på bl.a. Åhléns Citys varuhusfasad vid Sergels torg i Stockholm (bild 4).

Kring år 1910 dök den första designade ÅH-förkortningen upp (bild 5). Utseendet utvecklades med tiden: under 1940- och 50-talen var bokstäverna sammanfogade (bild 6) för att i början av 1960-talet ha stiliserats till två figurer som mer påminde om en kvinna i klänning samt en fluga än ett Å och ett H (bild 7).

Den röda färgen blir kännemärke

1985 genomgick Åhléns en stor omorganisation. Man anlitade Landor Associates som fick till uppdrag att ta fram en marknadsprofil för Åhléns. Med röd bakgrund och svart text, behöll man det stilrena i logotypen, men övergick till att använda gemener (bild 8). Det röda inslaget i Åhléns logotyp kom att bli något av varuhusets kännetecken.

Efter ett drygt tiotal år kom nästa stora organisationsförändring, och 1998 fick Åhlénslogotypen sitt nuvarande utseende, där man återgått något till det äldre utseendet från tiden före 1985 (bild 9). Det röda i logotypen fanns kvar i olika kombinationer med främst vitt och silvergrått. I samband härmed förvandlades också den sedan länge förekommande ÅH-förkortningen till ett enkelt Å (bild 9).

Tempos och EPAs loggor

Det första Tempovaruhuset öppnade 1932 och med en stilfull logotyp sökte man förmedla vad Tempo stod för; snabbhet och hastighet (bild 10). Den fanns kvar till 1950-talets sista år då en mer enkel logotyp i versaler infördes (bild 11), vilken sedan behölls kvar i ett par decennier. Innan samtliga Tempovaruhus 1985 bytte namn till Åhléns hade man under 1970-talet emellertid återgått till en variant av den tidigare logotypen. (En annan del av Jonssonsfären använder idag namnet Tempo och en snarlik logotyp.)

Epavaruhusen som i och med fusionen med NK Turitz 1976 kom att ingå i Åhlénskoncernen hade sin egen logotyp (bild 12). Ett år senare bytte samtliga Epavaruhus namn till Tempo. Emellertid kan man i reklamblad se att namnet och logotypen fanns kvar en tid under 1970-talet även efter namnbytet.

Författare: Lisa Qviberg

Företagsnamnet Åhlén & Holm som textlogotyp, två varianter hämtade från postorderkataloger.

Företagsnamnet Åhlén & Holm som textlogotyp, två varianter hämtade från postorderkataloger.

Bild 1.

Motiv ID: AHL000179
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1913-1918
Plats:

Postorderkatalog 1933-1934, framsida. Inkluderar en teckning av huvudkontoret och lagret vid Skanstull i Stockholm.

Postorderkatalog 1933-1934, framsida. Inkluderar en teckning av huvudkontoret och lagret vid Skanstull i Stockholm.

Bild 2.

Motiv ID: AHL000171
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1933
Plats:

Textlogotyp, Åhlén & Holm. Från postorderkatalogen 1956, framsidan.

Textlogotyp, Åhlén & Holm. Från postorderkatalogen 1956, framsidan.

Bild 3.

Motiv ID: AHL000173a
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1956
Plats:

Reklambroschyr, utsidan.

Reklambroschyr, utsidan.

Bild 4.

Motiv ID: AHL001046
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1965
Plats:

Åhlén & Holms logotyp vid två tillfällen.

Åhlén & Holms logotyp vid två tillfällen.

Bild 5.

Motiv ID: AHL000174
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1913-1918
Plats:

Postorderkatalog 1942, framsida. Inkluderar en teckning av huvudkontoret och lagret vid Skanstull i Stockholm.

Postorderkatalog 1942, framsida. Inkluderar en teckning av huvudkontoret och lagret vid Skanstull i Stockholm.

Bild 6.

Motiv ID: AHL000172
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1942
Plats:

Logotyp, Åhlén & Holm AB.

Logotyp, Åhlén & Holm AB.

Bild 7.

Motiv ID: AHL000117
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1955-1975
Plats:

Exteriör, huvudingången till varuhuset.

Exteriör, huvudingången till varuhuset.

Bild 8.

Motiv ID: AHL000048
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1984-1986
Plats: Stockholm, Vällingbyplan

Logotyper, Åhléns, som de har sett ut från och med 1998.

Logotyper, Åhléns, som de har sett ut från och med 1998.

Bild 9.

Motiv ID: AHL000177
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1998-2005
Plats:

Logotyp, varuhuskedjan Tempo.

Logotyp, varuhuskedjan Tempo.

Bild 10.

Motiv ID: AHL000115b
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1942
Plats:

Exteriör av varuhuset, huvudentrén med ny logotyp/skylt.

Exteriör av varuhuset, huvudentrén med ny logotyp/skylt.

Bild 11.

Motiv ID: AHL002004b
Arkiv: Tempo AB
Tid: 1976
Plats: Hässleholm

Logotyp för varuhuset Tempo, introducerad i slutet av 1970-talet som alternativ till logotypen med versalbokstäver.

Logotyp för varuhuset Tempo, introducerad i slutet av 1970-talet som alternativ till logotypen med versalbokstäver.

Bild 12.

Motiv ID: AHL002006
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1978-1984
Plats: